Med start årskiftet 2017/2018 är STOREBRO Machine Tools AB i Varberg återförsäljare för den tyska kvalitets-maskintillverkaren SPINNER Werkzeugmaschinen GmbH i Sverige. Samarbetet inleddes på basis att SPINNER en tid sökt efter partner i norra  Skandinavien som hanterar Nymaskinsförsäljning, eftermarknad med reservdelar och support samt har en möjlighet att utveckla maskinleveranserna tillsammans med slutkunden, medan STOREBRO sökt en agentur av kvalitetsmaskiner att sälja upptill STOREBROs produktutbud av mer kundanpassade CNC-Svarvar och Långhålsborrmaskiner.

Agenturen och förfrågningar delas tillsammans med systerbolaget SMT Machine AB i Köping, därigenom täcker STOREBRO/SMT’s serviceorganisation hela Sverige.

Kontakta ansvarig säljare för mer information; Victor Backman – victor.j.backman@storebromachinetools.se – +46 725 – 01 11 41

 

Storebro_SMT_SPINNER4. Storebro_SMT_SPINNER3