Vi erbjuder nu utbytes maskiner, nyrenoverade med nytt styrsystem & en komplett renvovering av mekanik.
Kostnads- och tidseffektivt för er produktion.

NYMASKINS-GARANTI
Priset hamnar på ungefär halva ny-maskinspriset.
Detta gäller samtliga av maskiner STM2000-2500-4000-6000

Som vanligt optimerar vi maskinen efter ert behov;
Roterande verktyg, C-axel, Stöddocka, Subspindel etc.

För mer information:
KONTAKTA OSS