STOREBRO MACHINE TOOLS har under sommarstoppet utfört en stor renovering av Spindelenhet för en ändbearbetningsmaskin.

Ändbearbetningsmaskinen står i huvudflödet på ett av Sveriges Stålverk.

Man slipade och passade in 4st kuggsegement som hydrauliskt ställer verktyget i maskinen. Arbetet kräver stor  noggrannhet och precision, då många kontaktytor, kuggytor och styrvinklar skall passas ihop som en funktion av varann.

STOREBRO ombesörjde även tillverkning och leverans av de nya kuggsegmenten.

SPINDELENHET WERAG

SPINDELENHET WERAG

SPINDELENHET WERAG

SPINDELENHET WERAG

Servicetekniker testmonterar kuggsegment

Servicetekniker testmonterar kuggsegment