Under våren har STOREBRO levererat och driftsatt en Fleroperationsmaskin TOSHIBA BMC800 till Mimo Production AB.

Leveransen utgick från att STOREBRO ombesörjde;

  • Kontroll och inköp av den begagnade Toshiban BMC800
  • Planeranering, konstruktion och uppförning av ett korrekt maskinfundament
  • Transporter och tunghantering
  • Mekaniskt och elektriskt montage
  • Uppriktning av maskin
  • Driftsättning, uppmätning samt Ballbar-tester

 

Är ni intresserade av begagnade maskiner, samt vill ha en maskin driftsatt och installerad?

Vi hjälper er, kontakta oss för mer information!

 

TOSHIBA BMC800_mimo3

TOSHIBA BMC800_mimo2